Sunday, 17 February 2013

Calling spring

Zanim wiosna na dobre zawita , przyniosłam jej trochę do domu. Ostrzeżenie ! - dużo zdjęć !
By the time it'll be spring for real , I've brought some into my home. Warning ! - large amount of pictures!

Zioła posiane w kubeczkach.
Some herbs sewn in a cups.
Zapomniane cebulki tulipanów zdążyły wypuścić kiełki.
Forgotten tulip's bulbs have shot already.
Pozdrawiam , Elka